top of page

Zaman Çarkı Tear

"Tear Taşı'nı kontrol eden kişi Tear şehrinin ve ülkesinin lordudur." —Tear Özlüsözü


Tear en zengin ülkelerden biridir. Bunun sebebi Erinin Nehri'nin ağzında olan ve Fırtınalar Denizi'de üçüncü büyük limana sahip olmasıdır. Diğer büyük limanlar Illian ve Ebou Dar'a aittir. Tear'ın zenginliğinin büyük kısmı zeytin çiftliklerinde üretilen zeytinlerden gelir. Bunun dışında tahıl, balık ve baharat ticareti de ülkeye epey para kazandırır.Coğrafya


Tear'ın önemi eski çağlardan gelir. Tear sınırları içerisinde Efsaneler Çağı'ndan daha eski 4 Geçit Taşı bulunur.Sosyal Yapı


Tear'ın zenginliğinin çoğu üst tabakaya aittir. Tearlı lordlar sıradan halkı daha alt varlıklar olarak görür. Varlıklı lar ve fakirler arasındaki uçurum o kadar çoktur ki zenginler ve sıradan halk farklı şekillerde giyinirler. İç şehir yüksek gri taştan duvarlarla çevrilidir. Bu duvar soyluların evlerini ve saraylarını korur. Zenginlerin yaşadıkları yerlerin sokakları bakımlı ve taş kaplıyken sıradan halıkn yaşadığı bölgelerde sokaklar topraktan ve çamurludur. Yeniden Doğan Ejder gelmeden önce sıradan halktan birinin soylu birini dava etme hakkı bile yoktu.


Tearlılar Tek Güç ile ilgili her şeyden açıkça korkarlar. Bunun sebebi ise Tear Taşı'nın ejder tekrar doğmadan yıkılmayacağı yönündeki kehanettir. Yüksek Lordlar , iç şehirdeki antik kalede yer alan ve Dokunulamayan Kılıç olarak bilinen Callandor'u koruyarak dünyayı Yeniden Doğan Ejderden koruduklarını düşünürler.


Tear şu anda Yeniden Doğan Ejder ve asi Yüksek Lordlar tarafından seçilmiş bir kral tarafından yönetilmektedir. Daha öncesinde çoğu ülkenin aksine Tear bir kral tarafından değil Yüksek Lordlardan oluşan bir meclis tarafından yönetilmekteydi. Meclisteki Lord ya da Leydi sayısı tarih boyunca 6-20 arasında değişmiştir. Meclis üyeleri toplumsal statüye göre belirlenir.Tear Şehri


Tear Taşı şehrin kuzeyinde bulunur. Batısında ise limanlar vardır.


Tearın öne çıkan en belirgin coğrafi özelliği Ejderin Parmakları adı verilen labirent gibi bataklık ve su yollarından oluşan delta ovasıdır. Bu labirent şehrin güney ucundan hemen sonra başlayarak Fırtınalar Denizi'ne kadar birkaç mil uzanır. Tear'lı yol göstericiler yabancı gemilere binerek onların parmaklardan güvenli şekilde geçmesi için yol gösterirler.


Tear Taşı


Ana Makale: Tear Taşı

"Umarım Taş, ben toza dönene kadar durur" —Thomdril Merrilin


Tear şehri Tear Taşı'ndan yönetilit. Şehrin kuzeyinde küçük bir dağ gibi gözükür. Inanılana göre isnanlığın en eski ve hala ayakta olan kalesidir. Bu taş Dünya'nın Kırılışı'ndan hemen sonra yükselmiştir.Kültür ve Moda


Tearlı erkekler genelde yaplanmış ve bakımlı kısa sakal bırakırlar. Kadın ve erkek soylular genelde işlemeli ve ipek kıyafetleri tercih ederler. Sıradan halk ise genelde bol pantolonlar ve düz şapkalar takarlar.


Sıradan halkın yaşadığı bölgelerde yollar toprak olduğu için halk dışarıdayken genelde takunya giyer ve evin içine girerken ayakkabılarını dışarıda bırakır. Han gibi ortak kullanım alanlarından ayrılırken başkasının takunyalarını almak anormal bir şey değildir.

12 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page