top of page

Zaman Çarkı Tar Valon

Tar Valon Erinin Nehri üzerindeki bir adada yer alan Ejder Dağı'ndan bakıldığında görülen bir şehirdir. Aes Sedaigüçlerinin merkezi ve aynı zamanda Batıdiyarı'ndaki en kalabalık ikinci şehirdir. Tar Valon aynı zamanda yakınındaki bir miktar toprağa da hükmeder. Ancak hükmettiği toprak miktarı Yüzyıl Savaşları'ndan sonra azalmıştır. Tar Valon Amyrlin Makamı tarafından yönetilir. Ancak gündelik işler kız kardeşlerden oluşan bir meclis ve diğer yöneticiler tarafından halledilir. Tar Valon Aes Sedai'lerin Yüzyıl Savaşları'ndan sonra resmi olarak yöneticilik yaptığı tek şehirdir. Şehrin nüfusu YÇ 1000 itibarı ile 500,000 civarındadır. Kurulduğundan beri bağımsızlığını korumuştur ancak birkaç defa ciddi kuşatmalara ve saldırılara maruz kalmıştır.Coğrafyası ve Önemi


Tar Valon Sınırboyları ve daha zengin güney kralllıkları olan Andor, Cairhien, Illian, ve Tear arasında önemli bir ticaret noktasıdır. Önemli yolların orta noktasındadır. Şehir bu yollar ile Fal Moran, Shol Arbela, Chachin, Maradon, Cairhien ve Caemlyn'e direkt olarak bağlıdır. Aynı zamanda Erinin Nehri ile bir çok önemli liman üzerinden Tear'a bağlanır. (En önemlisi Aringill'dir)


Tar Valon adası 13 km uzunlukta ve en geniş noktasında 3,2 km genişliktedir. Şehir bütün adayı dolduru ve bir Ogier korusuna da ev sahipliği yapar. Büyük bir şehrin içinde varlığını sürdüren ve korunan tek Ogier Korusu budur. Tar Valon'daki binalar zarif, uzun ve zaman zaman gökyüzü köprüleri ile birbirine bağlanmış olması ile bilinir. Beyaz Kule dünyada bilinen en yüksek yapıdır. Şehir savunma için sadece nehri değil aynı zamanda şehrin etrafını çeviren duvarları da kullanır. Beyaz Kule şehrin ve adanın ortasında yer alır.


Şehir her biri birer mühendislik harikası olan altı büyük köprü ile ana karaya bağlıdır. En küçük köprü bile neredeyse 2,5 km uzunluğundadır. Tear Taşı'nın ve Beyaz Kule'nin yapımında yardımcı olan Aes Sedai'lerin şehrin ve köprünün inşasına yardım edip etmedikleri bilinmemektedir. Ancak şehrin büyük kısmının Ogier Taş Ustaları tarafından yapıldığı kesindir.

Ticaretten gelen vergilerle Tar Valon'un hazinesi oldukça zengindir. Kıtanın en büyük şehirleri arasında Tar Valon en büyük ve en güzel olanıdır. Hemen arkasından Caemlyn gelir.


Önemli Özellikleri


Parlak Duvarlar

Tar Valon'u çevreleyen duvarlar Parlak Duvarlar olarak bilinir. Bu duvarlar o kadar beyazdır ki güneş ışığında parlarlar. Duvarlar'ın ele geçirilemeyeceği ve hiçbir ordunun aşamayacağı düşünülür ancak bu doğru değildir. Büyük Kütüphane'nin gizli on üçüncü deposundaki belgelere göre Beyaz Kule Trolloc Savaşları sırasında kısmen yıkılmıştır.Ogier Korusu

5 kilometrelik bir alanda uzanan Ogier Korusu kıtadaki en güzel korudur. Bu unvan eskiden Manetheren'de bulunan Ogier Korusuna aittir. Korunun etrafı sayısız spiral taş kemerlerle çevrilidir. İçerisinde meşeler, karaağaçlar, fundalar, köknarlar ve Büyük Ağaçlar gibi bir çok ağaç çeşidi bulunur. Çoğu Ogier Korusu gibi bunda da Yolkapısı bulunur. Ancak parmaklıklarla kapatılmıştır.


Güney Limanı

Adanın güney ucunda bulunan ve adanın etrafındaki beyaz duvarlarla çevrili olan bir limandır. Ogier'ler tarafından inşa edilmiştir. Son yaşanan olaylar limanın girişindeki zincirin cuendillar olarak değiştirilmesine neden olmuştur ve bu nedenle ticaret neredeyse durma noktasına gelmiştir.


Kuzey Limanı

Güney limanı ile aynı özelliklere sahiptir. Adanın kuzey ucunda bulunur. Kuzey limanının zincirini de cuendillar olarak değiştirme planları yapıldıysa da kısmen gerçekleştirilebilmiştir.


Diğer Binalar

Adadaki bir çok bina Ogier'ler tarafından yapılmıştır ve bu binalar kıtadaki en çarpıcı binalardandır.


Bazıları:

  • Mavi Kedi: Büzülüp uyumuş mavi bir kediye benzer.

  • Büyük Balık Pazarı: Şehirdeki en büyük pazardır. Yüzen renkli bir balık sürüsüne benzer.

  • Kandorlu Tüccarlar Loncası: Dalgaların arasından çıkan bir ata benzer.

  • Banka Binası: Altın renkli mermer kuşlarına benzeyen üç katlı bir binadır.

  • Tamore Alkohima'nın Kıyafet Dükkanı: Eğrilerden oluşan bir binadır.

  • Ilain Dormaile'nin Bankası: Güney stilinde beyaz kubbeli bir binadır ve dört köşesinde kuleler vardır.

Çevre Köyler

Adadan karaya uzanan altı köprünün uçlarında Erinin Nehri'nin kıyılarında köyler bulunur. Bu köyler batıda Darein, Jualde ve Alindaer; doğuda Lugagde, Daghain ve Osenrein'dir. Karanın içlerine doğru çok küçük hanı bile olmayan Dorlan köyü vardır.


Millet Olarak Tar Valon

Yüzyıl Savaşları'ndan beri Tar Valon Beyaz Kule'nin yakın çevresi haricindeki topraklar üzerinde hak iddia etmemiştir. Ancak çevredeki diğer topraklar için diğer krallıkların da hak iddia etmemesi yüzünden bu sahipsiz topraklar büyük bir sorun teşkil etmemiştir. Ancak durum her zaman böyle değildi.Trolloc Savaşları Öncesinde Tar Valon

Trolloc Savaşlarından önce Tar Valon şehrin çevresindeki büyük bir alanı kontrol ediyordu. Bu alan Kuzeyde Luan Nehri'ne kadar (Kara Tepeler'in etekleri), doğuda Kardeşkatili'nin Hançeri'ne, kuzeyde Erinin ve Anteao Nehirlerinin kesişimine, güneyde ise Luan ve Erinin nehirlerinin kesişimine kadar uzanıyordu. Kuzeyinde ve batısında Aramaelle krallığı, doğusunda Almoren ve güneyinde ise Coremanda vardı.


O zamanlarda Aes Sedailere çok büyük saygı duyulurdu. Batıdiyar'daki hiç bir kral Aes Sedailerin izni olmadan göreve gelemezdi. On Ulus Anlaşması Batıdiyar'daki bütün krallıkları Tar Valon'a bağlamaktaydı. Bu tarihler barış ve refah zamanlarıydı.


Özgür Yıllarda Tar Valon

Trolloc Savaşlarından sonra Tar Valon'un gücü ve prestiji azaldı ve krallıkardaki Aes Sedai yönetici sayısı azalmaya başladı ancak etkileri hala çok güçlüydü. Kendi krallığının çıkarları Tar Valon'un çıkarlarının önüne koyduğu içinTar Valon tarafından görevden alınan Masenashar Kraliçesi Sulmara'dan (ÖY 450) sonra hiç Aes Sedai yönetici kayıtlara geçmemiştir. Bu dönemden sonra 29 ulus arasındaki savaşlar daha çok gündeme gelmiştir.

ÖY 973 yılında Tar Valon'un toprakları Artur Şahinkanadı tarafından fethedilmiştir ve sonrasında Tar Valon kuşatılmıştır. O günden sonra şehir Beyaz Kule'nin görüş alanından daha uzaktaki topraklar hakkında hak iddia etmemiştir.


Tarihi

Dünya'nın Kırılışı'ndan sonra yönlendirebilen bir çok kadın grubu ortaya çıkarak kendilerinin gerçek Aes Sedai'ler olduklarını iddia etmiştir. KS 47 yılında bu gruplardan en büyük 12 tanesini birleştirmek için bir konferans çağrısı yapılmıştır. Başka bir çok mesele tartışıldıktan sonra kendilerinin bir ana üssü olması gerektiği yönünde bir karar alınmıştır. Tar Valon bu ana üs için savunma konusundaki avantajları ve Ejderdağı'na olan yakınlığı sebebi ile seçilmiştir. Ejderdağı kızkardeşlere Ejder'in bir gün yeniden doğacağını ve o gün için hazırlanmaları gerektiğini hatırlatmaktadır.


Şehrin inşasında KS 98 yılında başlanmıştır. O yıl Elisane Tishar ilk Amyrlin Makamı olarak seçilmiştir. Şehrin inşasını Ogier Taşustaları ve onlara yardım eden Aes Sedailer üstlenmiştir. İnşa işlemi sırasında Tek Güç'ü kullanarak normalde mümkün olmayacak büyüklükte ve sağlamlıkta yapılar inşa etmişlerdir. Şehrin inşası KS 202 yılında yüz yıldan fazla süren bir emek sonucunda tamamlanmıştır. Bu tarihe kadar Aes Sedai'lerin güç ve prestiji etkileyici seviyelere ulaşmıştır. Aramaelle Kraliçesi Mabriam en Shereed On Ulus Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla sonuçlanan bir politika izlemiştir. Bu sözleşme ile bütün Batıdiyar'ı birbirine bağlayarak barış ve ittifak sağlanmıştır.


KS 335 yılında Tar Valon ilk defa saldırıya uğramıştır. Saldırı sahte Ejder Raolin Karanlıkbelası'nın takipçilerinin Tar Valon tarafından yakalanıp ehlileştirilmiş efendilerini kurtarmak istemesiyle gerçekleşmiştir. Bu saldırı ciddi bir güçte olmasına rağmen Kule Bekçileri tarafından püskürtülmüştür.


Tar Valon Trolloc Savaşları sırasında dört defa saldırıya uğramıştır. Ancak şehrin güçlü duvarları ilk üç saldırıda gölgedölleri'nin şehri ele geçirmesini engellemiştir. KS 1290'da gerçekleşen dördüncü saldırı en yıkıcı saldırıdır. Gölgedölleri zorla içeri girmeyi başarmıştır ancak Asker Amyrlin olarak bilinen Rashima Kerenmosa tarafından komuta edilen savunma ekibi şehrin düşmesini engellemiştir. Beyaz Kule Kütüphanesi bu savaşta biraz hasar almıştır ve önemli belgelerden bazıları yok olmuştur. 11 yıl sonra Rashima tarafından yönetilen güçler Maighande Savaşı'nda Işık güçlerini zafere taşımıştır. Rashima ölmesine rağmen Trolloc ordusunun direnci kırılmıştır ve elli yıl içerisinde Afet'in güneyindeki Trolloc varlığı sona ermiştir.


Tar Valon ÖY 943 yılındaki İkinci Ejder Savaşı'na kadar savaş tehdidi yaşamamıştır. Sahte Ejder Guaire Amalasan , Kral Artur Paendrag Tanreall yani Şahinkanadı'nın müttefikleri olan bir grup Aes Sedai tarafından yakalanıp durulma için Tar Valona getirilmiştir. Bu durum üzerine sahte ejderin sayıları 100.000'in üzerinde olan takipçisi şehre saldırmış, köprülerden ikisini kuşatmış ve şehrin içine girmişlerdir. Şahinkanadı kendi ordularını şehre sokarak sahte ejderin ordularını yenerek şehirden çıkarmıştır.Aes Sedailer ve Şahinkanadı'nın arası Şahinkanadı'nın ordularını izin almadan Tar Valon topraklarına getirmesi sebebiyle serindi. Ancak dönemin Amyrlin Makamı Bonwhin Meraighdin Şahinkanadı'na karşı kişisel bir kin güdüyordu. Bu kin diğer krallıkların yöneticilerini manipule ederek Şahinkanadı'na savaş açmalarını sağlamasına sebep olmuştur. Yirmi yıllık savaş sonrasında Şahinkanadı Tar Valon hariç bütün kıtayı ele geçirmiştir. Bu sırada Şahinkanadı ve Aes Sedai'lerin arası düzelmiş ve Aes Sedai'ler bürokrasinin her aşamasında görevlendirilmiştir. Ancak ÖY 975 yılında Şahinkanadı ani bir şekilde kızkardeşlere sırtını dönmüş ve imparatorluktaki bütün görevlerine son vermiştir. Daha sonra Tar Valon'u kuşatma altına almıştır. Bu kuşatma Tar Valon'un tarihi boyunca yaşadığı en uzun kuşatmadır. Ayrıca Şahinkanadı'nın kalan ömrü boyunca devam etmiştir. ÖY 992 yılınnda Bonwhin acınası kıskançlığı sebebiyle kralları manipule etmek ve Beyaz Kuleyi tehlikeye atmak suçlamasıyla görevinden alınmış ve yalıtılmıştır. Sonraki Amyrlin Makamı Deane Aryman kuşatmayı kaldırması için Şahinkanadı'nı ikna edememiştir. Kuşatmanın kaldırılması Şahinkanadı'nın ölümünden iki yıl sonra imparatorluğun parçalanmaya başlaması ve askerlerin memleketlerine dönmeye başlamasuyla gerçekleşmiştir. Aynı zamanda kuşatmanın komutanı Souran Maravaile'nin sevgilisi Ishara Casalain kuşatmay kaldırması için Souran'ı ikna etmiştir. Ishara daha sonra Andor'un ilk kraliçesi olmuştur. Kuşatma sırasında şehir fazla hasar almamıştır. Ishara'nın müdehalesi sonucunda Andor ve Tar Valon 11 yüz yıl sürecek sağlam bir ittifak oluşturmuştur.


Aiel Savaşı'na bağlantılı olarak YÇ 978 yılında Tar Valon Parlak Duvarlar Savaşı'na sahne olmuştur. Ancak savaş şehre karşı değildir. Aiel Klanları Cairhien Kralı Laman Damodred'den Hayat Ağacının fidanı olan Avendoraldera yok ettiği gerekçesiyle intikam almak istemiştir. Kral Laman ve adamları şans eseri Tar Valon topraklarında olduğu için karşılaşma burada gerçekleşmiştir. Kral Laman idam edildikten sonra Aieller toprakları terk etmiştir.


Yakın Zamandaki Olaylar


YÇ 999 yılında Tar Valon Siuan Sanche'nin görevinden alınması ve yalıtılmasını destekleyen Aes Sedai'ler ve karşı çıkanlar arasında olan bir karşılaşmada küçük boyutta hasar almıştır. Aylar sonra Asi Aes Sedai'ler Son Savaş'dan önce Aes Sedai'leri birleştirmek için Asi Amyrlin Egwene al'Vere önderliğinde şehri kuşatmıştır. Ancak kuşatma Seanchan'ların şehre yaptıkları baskın neticesinde Amyrlin Elaida do Avriny a'Roihan'ı ele geçirmesiyle sonuçlanmıştır. Egwene'in kuleyi Seanchan'lara karşı iyi savunması sonucunda Aes Sedai'ler arasındaki iç savaş sonuçlanarak Egwene Amyrlin ilan edilmiştir.

4 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page