top of page

Zaman Çarkı Ghealdan

Ghealdan Amadicia'nın kuzeyinde, Altara'nın kuzey batısında, Puslu Dağlar'ın eteklerinde yer alan küçük bir ülkedir. Ghealdan'ın şu anki arması Yeniden Doğan Ejder'den ötürü kırmızı zemin üzerine altın ejderdir.Coğrafya


Ghealdan eskiden Büyük Karaorman olarak bilinen Gölgeler Ormanı'ndan Manetherendrelle Nehri'nin güney uzantıları boyunca Eldar Nehri'ne kadar, batıda Puslu Dağlar'dan Garen Duvarı'nın uçsuz bucaksız sırtlarına kadar uzanır. Başkenti Jehannah Boern Nehri'nin kıyılarında yer alır. Ghealdan batıda dağlar ve tepeler, doğuda kayalıklı sırtlar ortada ise Dhallin Ormanı gibi ormanlardan oluşur. Ghealdan Batıdiyarı'ndaki en küçük krallıklardandır.Hükumet


Ghealdan ırsi monarşi yani miras bırakılan bir yönetim hakkı ile yönetilmektedir. Şu anki hükumdar Kraliçe Alliandre Maritha Kigarin oturmaktadır ve yüksek lordlar ve tüccarlardan oluşan Yüksek Konsey(?) ise danışmanlığını yapmaktadır. Konsey ülkenin günlük işlerini yürütmekte ve kral/kraliçe öldüğünde eski kral/kraliçenin ailesinden birini ölenin yerine seçmektedir. Konsey ülkede hükümdardan sonraki ikinci güçtür ancak son zamanlarda kraliçenin elit askerlerini görevden alarak gücünü arttırmaya çalışmıştır. Ancak kraliçe askerlerini yeniden yapılandırarak bunun gerçeklemesini önlemiştir.


Ordu


Küçük bir ülke olduğundan Ghealdan'ın büyük bir ordusu yoktur. Onun yerine Duvarl Lejyonu(?) olarak bilinen küçük bir gücü vardır. Duvar Lejyonu sınırları korur, Jehannah'da güvenliği sağlar ve hükümdarı korur. Savaş zamanlarında Lejyon Gheldanlıların savaş gücünün temelini oluşturur ve gerektiğinde asker yetiştirir. Lejyon Masema Dagar'ın ısrarları üzerine dağıtılmış ancak yakın zamanda Kraliçe tarafından yeniden yapılandırılmıştır. Lejyonun yeni komutanı Gerard Arganda olmuştur.


Yeni lejyon Malden Savaşı'nda koalisyon güçlerinin yanında Shaido Aiellere karşı savaşarak prestij kazanmıştır.


Ekonomi ve KültürGhealdan'da şap üretimi yapılır ve krallıktaki zenginliğin çoğunun nedeni şap madenleridir. Ancak komşularına göre zengin bir ülke değildir. Puslu Dağlar'daki madenler komşusu Andor'dakiler kadar verimli değildir.


Ghealdanlıların kıyafetleri genelde iki tahta düğemeyle tutturulmuş paltodur. Limanda çalışan erkekler ise genelde göğsünde bir arma ve zincirler bulunan mavi palto giyer.


Tarih


Yüzyıl Savaşları sırasında Artur Şahinkanadı'ndan önce Ghealdan ile aynı sınırları paylaşan Dhowlan Krallığı'nı kurma girişimleri yapılmıştır. Ancak ÖY 1109 yılındaki son başarısız girişimden sonra Lord Kirin Almeyda, Leydi Valera Prosnarin, Lord Cynric Talvaen ve Lady Iona Ashmar yeni Ghealdan Krallığını kurmuştur. Kirin Almeyda Ghealdan'ın ilk kralı oldu ve diğerleri de ona danışmanlık yapmak için Yüksek Konsey(?)i oluşturdular.Amadicia ve Altara ile olan sınır çatışmaları sayılmazsa Ghealdan'ın tarihi oldukça barış doludur. Ghealdan zengin bir ülke olmadığı ve yeraltı kaynakları da çok verimli olmadığı için istila etmeye değmeyecek bir ülke olarak görülür. Ancak yemiş yıl önce Işığın Çocukları Amadicia'nın kontrolünü ellerine geçirdiklerinde Ghealdan'ı da kontrol altına almaya çalışmaya başlamışlardır. Ghealdanlılar bu girişimlere başarılı şekilde direnmişlerdir. Beyazpelerinliler de ülkeyi tamamen istila etmelerinin onlara sağlayacağı küçük faydalar için büyük kayıplar vermeyi gereksiz bularak bu işin peşini bırakmıştır.


YÇ 997 yılının sonlarında sahte ejder Logain Ablar gücü ele geçirerek ülkeyi kaosa sürüklediğinde Ghealdan büyük kayıplar vermiştir. Sahte ejder enine sonunda Murandy'de durdurulsa da Ghealdan bu karmaşadan dolayı sarsılmıştır. YÇ 999 yılının başlarında bir grup Shienarlı asker şehre gelerek gerçek Yeniden Doğan Ejder'in geldiğini duyurmuş ve Ghealdan'ın Son Savaş'da onun yanında yer almasını istemiştir.


Ghealdan hükumeti bu isyanı bastırmaya çalışsa da Kral Johanin ve Kraliçe Ellizelle'nin ölümleri ile bu girişimi başarısız olmuş ve bunun hemen ardından Kraliçe Teresia'nın tahttan çekilmesiyle yeni seçilen Kraliçe Alliandre Maritha Kigarin kendini Ejderin Peygamberi ilan eden adamla bir ittifak oluşturmuştur ve askerleri ile birlikte ülkeden çıkarak Amadicia'yı istila etmesi yönünde onu teşvik etmiştir. Sonrasında Alliandre, Yeniden Doğan Ejder'in gerçek temsilcisi İki Nehir'in Lordu Perrin Aybara aracılığıyla ona bağlılık yemini ederek kendine Peygamber diyen adamı dize getirmelerinde ve Malden Savaşı'nda Shaido Güçlerini yenmelerinde onlara yardım etmiştir. Mayene Başı Berelain ve Leydi Faile Aybara'nın tavsiyeleri ile kraliçe Alliandre yetenekli ve kurnaz bir yönetici olmuştur.

1 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page