top of page
Namecard_Banner_Yoimiya_Auratus_Spark.png
Son reankarne kapak.png
GÖREV KİTAP KAPAĞI.png

Yeni Seriler Çıktı!

Zaman Çarkı Far Madding

"Küçük umutlar sürpriz meyveler yetiştirir." —Eski Farm Madding DeyişiFar Madding Batıdiyarı'nın güneydoğusunda Maredo Ovası üzerinde kurulmuş bağmsız bir şehir devletidir. Bir gölün ortasındaki adanın üzerine kurulmuştur ve ana kara ile üç köprü vasıtası ile bağlıdır. Büyük ticaret yollarının kesişim noktasında yer aldığı için önemli bir ticaret merkezidir. Yönlendirebilenlerin Gerçek Kaynağa erişemedikleri hatta varlığını bile hissedemedikleri bilinen tek yerdir.Coğrafya


Far Madding Maredo Ovası'nın kuzey ucunda yer alır. Far Madding'den geçen yollar Caemlyn, Illian ve Tear'a gider. Caemlyn'den diğer şehirlere giderken en çok kullanılan yol Far Madding'den geçer. Şehre girişi sağlayan üç kapıdan kuzeydeki Caemlyn Kapısı Ajalon Köprüsü'ne açılır. Illian Kapısı Ikane Köprüsüne, Tear Kapısı ise Goim Köprüsüne açılır. Köprülerin anakaraya bağlanan uçlarında uydu kentler bulunur. Bunlar Glancor, Daigan ve Güney Köprüsü'dür.


Tarih


Günümüzde bağımsız bir şehir devleti olsa da Far Madding geçmişte Maredo krallığının başkentiydi. Hatta daha eskiden başka krallıklarda önemli şehirlerden biriydi.

Far Madding Dünya'nın Kırılışı'ndan sonraki dönemde Aren Mador olarak bilinirdi ve On Ulus'dan biri olan Essenia'nın başkentiydi. Kırılıştan sonra yeniden yapılırken Ogierler buraya bir Yolkapısı inşa etmiştir.


Troloc Savaşları sırasında Fel Moreina olarak bilinirdi.

İki önde gelen Sahte Ejder Fal Madding'de doğmuştur: Raolin Karanlıkbelası ve Yurian Taşyay.


Toplum ve Gelenekler


Ticaret

Far Madding'de yabancılar şehrin üç pazarı haricinde ticaret yapamaz. Bu üç markete Yabancılar Pazarı denir ve isimleri Far Madding tarihindeki üç önemli kadından gelir bunlar: Nethvin Marketi, Amhara Marketi, and Avharin Marketidir.


Silahlar

Far Madding'de silah taşımak yasaldır ancak şehre sokulan her silah barış bağı ile bağlanmalıdır. Barış bağı kılıç kınının içindeyken etrafına bir tel sarılması ile kınından çıkarılamayacak hale getirilmesinde denir. Barış bağı için küçük bir ücret ödemek gerekir. Ayrıca şehirden çıkarken barış bağı görevlilere gösterilmelidir. Üzerinde herhangi bir oynama fark edilirse ceza ödenmesi gerekir. Şehre gelen herkesin ismi ve silahı kaydedilerek şehrin kapıları arasında paylaşılır böylece bütün silahlar kayıt altında tutulmuş olur. Çoğu ziyaretçi silahlarını girişte bulunan karakollara bırakır. Ancak ziyaretçinin silahını almak için girdiği kapıdan çıkması gerekir.


Toplum ve Hükumet

"Far Madding’de zengin bir adam, karısı ona cömert bir harçlık veren bir adamdı ya da geçinmesine yetecek kadar para miras almış bir dul." —Rand al'Thor'un Far Madding hakkındaki düşünceleri


Far Madding Batıdiyarı'ndaki diğer uluslara göre nispeten farklı bir sosyal yapıya sahipti. Açıkça anaerkil bir topluluk olan Far Madding'de kadınlar şehirdeki iş yerlerini yönetir ve devletteki önemli pozisyonlarda bulunurlardı. Bir erkeğe yetki verilse bile her zaman ondan daha yetkili bir kadın tarafından denetlenir ve erkeklerin yetkisi sadece diğer erkekler üzerindedir. Küçüklükten beri erkeklerin annelerine ve diğer kadınlara itaat etmesi öğretilir ve beklenir, evlendikten sonra ise karılarına itaat etmeleri beklenir.


Şehir 13 kadından oluşan bir konsey tarafından yönetilir ve bu komite üyelerine Danışmanlar denir. Konseyin başında ise Başdanışman yer alır. Danışmanlar şehrin ortasındaki büyük Konsey Plazasındaki Konsey Salonunda bir araya gelir. Kışın Yüreği kitabı sırasında Başdanışman Aleis Barsalla'dır.Moda

Far Madding kadınları boğazlı elbiseler giyerler. Korseleri, omuzları ve boğazlarına kadar kuş ve çiçekli işlemelerle kaplı elbiseler giyerler.


Muhafız

Muhafız Konsey Salonu'nda yer alan güçlü bir ter'angreal'dir. Üç halkadan oluşan bir yapısı vardır ve şehrin etrafında yönlendirebilenlerin Gerçek Kaynak ile bağlantısını kesen bir alan oluşturur.


Ancak Kuyu adı verilen özel bir ter'angreal'e sahip bir yönlendirebilen az miktarda Tek Güç'ü depolayarak şehrin içinde kullanabilir.


Erkekler şehrin bir mil dışından itibaren kaynağı kaybederken kadınlar şehrin girişine kadar kaynağa erişebilir. Muhafızın varlığı birkaç kişi haricinde sır olarak saklanır. Bu sır sayesinde 31 sahte ejder'in işleri aksamıştır.


Nesnenin doğası gereği kişiyi yönlendirmekten alıkoyması bunun bir yönlendirebilen tarafından incelenmesini veya kopyalanmasını olanaksız kılmaktadır.


Muhafızın üzerindeki üç diskin üzerinde Muhafızın merkezine bakan oklar vardır. Muhafızın etrafında birisi yönlendirirse bu oklar o kişiye doğru döner. Muhafız saidar'ı hissederse kırmızı, saidin'i hissederse siyah renge döner. Halkaların etrafındaki taşlar oldukça detaylı bir pusulaya bağlıdır. Böylece yönlendiren kişinin konumu harita üzerinde belirlenebilir.


Muhafızın varlığına rağmen sahte ejder Guaire Amalasan şehri kuşatarak ÖY 939 yılında üç haftada şehri ele geçirmeyi başarmıştır.

5 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
fantastik ürünler_edited.jpg
bottom of page