top of page
arya kıtası.jpg

Saldera

Ana Diyar'ın kuzey batısında yer alan ulus, yoğun ormanlık alanlarla kaplıdır. Batıda ana karanın yakınındaki adada faydalı, verimli topraklar üzerinde Tahirin ile hak sahipliği kavgası yaşanmaya devam ediyor. Dağılma öncesinde Ulus Birlikleri zamanında bu kavga bir müddet durulsa da, sonrasında devam edeceği kesin olan bir davaya dönüşecektir. 

Sancağı, kırmızı üzerinde uçan altın kuştur. 

Uluslar Birliği'nin en stratejik üyelerinden biri. Hassara'nın Besmerek ile ittifakından doğan politik belalar günlük rutinleri haline gelmiştir. Saldera için tek bir gerçek vardır. O da, ulus dışındaki herkes onlar için aynıdır. 

Ana Diyar'ın en eski toprakları, en eski yerleşkelerinin burada olduğu bilinir. Ayrıca en donanımlı ordular da burada bulunur. 

Katı kurallarla yönetiliyor olsa da bu tamamen düzeni sağlamak içindir. Çünkü özgürlük ve özgür hayatı benimseyen toplum yapısına sahiptir. 

Değişik inanışlara da sahiptirler. Kutsal ışık denilen ışığı, gecenin karanlığında denize doğru tutarlar ve denizden gelecek belayı bu şekilde uzaklaştıracaklarına inanırlar. Bu düşünce onlara çok pahalıya patlar, çünkü bu kutsal ışığı her gece yakabilmeleri için ender bulunan bir madenle sağlayabilirler. 

Saldera Soyu

1
2
bottom of page