top of page

Zaman Çarkı Seanchan

Seanchan aynı isimli kıtada yer alan bir imparatorluktur. Trolloc Savaşları sonrasında kurulmuş ve hikayenin geçtiği dönemde ana karayı geri almak için Illian'a saldırmaya başlamıştır. Seanchanlılar buna Geridönüş adını vermektedir. Bu saldırı İmparatoriçe'nin Son Savaş'da birlikte savaşmak için Yeniden Doğan Ejderle anlaşmasıyla sona ermiştir.Coğrafya


Seanchan Aryth Okyanusu'nun batısında yer alan bir kıtadır. Batıdiyarı'na olan en yakın kıyısı 8000 kilometre uzaktadır. Bir kanal ile ayrılmış iki kara parçasından oluşur. Ancak bir çok haliç ile ayrılmıştır. Kuzey-Güney yönünde daha uzundur. Morenal Okyanusu Seanchan'ı batısında Shara'dan ayırır.Tarih


Trolloc Savaşları'ndan 1000 yıl sonra Artur Şahinkanadı Batıdiyarı'nı imparatorluğu altında birleştirdikten sonra oğlu Luthair Paendrag Mondwin'i büyük bir donanma ile birlikte Aryth Okyanusu'nun batısına göndermiştir. Luthair'in filosu ayrıldığı limanlara hiç geri dönmedi ve kayıp varsayıldı. Ancak filo gerçekte okyanusun karşısına geçmeyi başarmış ve Seanchan kıtasına ulaşmıştır. Buradaki yerel halkları birbirlerine düşürerek Luthair ve onun neslinden gelenler kıtayı ele geçirerek Seanchan İmparatorluğunu kurmuşlardır. Bu olaya Birleşme adı verilmektedir. Birleşme dönemi neredeyse 800 yıl sürmüştür. Seanchan General Miraj'ın söylediğine göre kendisi Birleşmeyi 200 yılla kaçırmış ve bu nedenle sayısız isyan bastırmak zorunda kalmıştır. Luthair'in soyu İmparatorluğu yönetmeye devam etmektedir. Bu süreç içerisinde Seanchanlar kıtada bulunan hayvanları da kullanmaya başlamışlardır. Hayvanların da yardımıyla kıtadaki bütün Gölgedöllerini öldürmüşlerdir. Shayol Ghul Seanchanda olmadığı için Gölgedölü sayısı tekrar artmamıştır. Bu yüzden de modern Seanchanlılar Batıdiyarında gerçekleri ile karşılaşana kadar gölgedöllerini sadece bir mit sanmaktaydılar.


Hükumet


Seanchan imparatorluğu mutlak gücü elinde barındıran bir İmparatoriçe ya da İmparator tarafından yönetilir. Hükumdar Kristal Taht'ta oturur, Dokuz Ay Sarayı'nda yaşar ve imparatorluğu buradan yönetir. Saray Seandar şehrinde yer almaktadır. Hükumdarın oturduğu taht bir ter'angreal'dir. Tahtta oturan kişinin daha mucizevi ve haşmetli görünmesini sağlamaktadır. Hükumdarın altında Kan olarak bilinen yakın ailesi bulunmaktadır. Onlardan sonra ise soylular gelir. Tahtı koruyan elit askerlere Ölümgözcüsü(?) Bekçileri denmektedir. Gerçeğin Arayıcıları(?) diye adlandırılan gizli ekip ise Karanlıkdostlarını avlamakla görevlidir.


Kültür


Seanchan İmparatorluğunda katı bir sınıf sistemi bulunmaktadır. En Üst seviyede Kandan olanlar yani soyu Luthair ve Artur Şahinkanadı'na dayananlar bulunmaktadır. Orta seviyede özgür erkek ve kadınlar, en al sınıfta ise köleler bulunmaktadır. Bu üç grup arasında da alt sınıflar vardır.Farklı sınıflar arasındaki etkileşimlerde sıkı kurallar vardır. Örneğin kimse kendisinden üst sınıfta olan birinin gözlerine direkt olarak bakamaz. Başka bir örnek olarak yüksek sınıftaki biri kendisinden çok daha alt sınıfta olan biriyle direkt olarak konuşmaz. "Ses" olarak bilinen köleler ile mesajını iletir.


Kölelik


Köleliğin Seanchan İmparatorluğu tarihinde uzun bir geçmişi vardır. Köleler da'covale ya da "mülk olanlar" olarak adlandırılır. Çoğu hizmetçi ya da aşçılık gibi sürekli işlere sahiptir. Ancak Seanchan toplumunda bütün köleler düşük sınıflarda değildir. Örneğin Yüksek Kan'dan olan güçlü kişilerin so'jhin adı verilen köleleri özgür erkek ve kadınlardan yüksek sınıfta sayılır.


Damaneler de da'covale sayılır. Damanelerin çoğu İmparatoriçeye bağlıdır. Bu yüzde İmparatoriçe İmaratorluktaki en çok Damaneye sahip kişi sıfatına sahiptir. Tek Güç ile bağlarından dolayı Damaneler düşük sınıf ev kölelerinden bile aşağıda, hayvanlara yakın seviyede kabul edilirler. Damaneler Seanchanların güç elde etmek için kullandıkları en büyük silahlarından biri olsalar da o kadar düşük seviye sayılırlar ki bir Damane'ye cinsel ilgi duymak hayvanlara ilgi duymak gibi sapıklık olarak görülür.


Kan


Seanchan toplumundaki en yüksek seviye Kan'dan olanlardadır. Başlangıçta Kan sadece Luthair'in soyundan gelenlerden oluşsa da sonraki zamanlarda bazı kişileri Kan'a yükseltildiği bilinmektedir. Ancak bu olay çok nadirdir. Bu sıradan biri olarak doğanlar için en büyük onurdur.


Kan Yüksek Kan ve Düşük Kan olmak üzere iki gruptan oluşur. Düşük Kandan olanlar saçlarını tas tipi saç kesimine sahiptir ve iki ellerinin de son bir veya iki tırnağına cila sürerler. Yüksek Kandan olanlar saçlarının yan kısımlarını keserler ve üst taraftaki saçılarını uzun bırakırlar. İki ellerinin de ilk bir ya da iki tırnaklarını cilalarlar. İki tırnakları cilalı olanlar daha yüksek seviyededir. İmparatorluk ailesi ise saçlarının tamamını tıraş ederler ve bütün tırnaklarını cilalarlar.


Seanchan Ordusu


Seanchanların Her Daim Muzaffer Ordu adı verilen büyük bir ordusu vardır. Ordunun görevi ulusun güvenliğini sağlamak, isyanları önlemek, hainleri yakalamak ve yeni topraklar fethetmektir. Geridönüş'e kadar ordunun ana görevi isyanları bastırmak olmuştur.Ölümgözcüsü Bekçileri


Seanchan ordusunda Ölümgözcüsü Bekçileri adı verilen bölük belki de imparatorluk da'covaleleri arasında en değer verilen sınıftır. Görevleri İmparatorluk ailesini korumaktır.

Koyu yeşil püsküllü mızrakları ve koyu yeşil cilalanmış kalkanlarıyla kolayca tanınırlar. Zırhlarındaki yeşil o kadar koyudur ki bilmeyenler ilk bakışta siyah olduğunu düşünebilirler. Bu korkutucu savaşçılar imparatorluk ailesini korumak için ölmeye ve öldürmeye hevesli olmalarıyla tanınırlar. Bazen bu askelerl soyluları onurlandırmak için ödünç verilir.


Ölümgözcüsü Bekçilerinin en elit üyeleri asla ödünç verilmez. Tek görevleri İmparatoriçeyi ve onun birinci derecedeki aile üyelerini korumaktır. Ölümgözcüsü Bekçilerinin bazıları Ogier'dir. Bunlara Bahçıvan denir ve da'covaile sayılmazlar. Bu Ogierlerin okyanusun karşısındaki akrabalarına göre daha karanlık bir hayatları vardır. Çoğu normal bir insandan daha büyük bir balta taşır.

9 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page