top of page

Zaman Çarkı Mayene

Mayene Batıdiyarı'nın en güneydoğusunda, Fırtınalar Denizi'nde küçük ama varlıklı bir şehir devletidir. Mayene kendi ordusu ve yöneticileri olan, bağımsız olduğunu söyleyen bir devlettir ancak batıdaki komşusu Tear Mayene'in kendisine bağlı olduğunu iddia etmektedir.Mayene'in arması Artur Şahinkanadı'nın da arması olan Altın Şahin'dir. Mayene'in yöneticileri Artur Şahinkanadı'nın soyundan geldiklerini iddia etse de bu iddia Mayene dışında ciddiye alınmaz.Coğrafya


Bütün modern tarihçiler ve coğrafyacılar günümüzde on dört krallık olduğunu söylerler. Bunu söylerken bazıları Mayene'i şehir devleti olarak gördükleri için bazıları da Tear'ın bir parçası olarak gördükleri için hesaba katmazlar. Ancak Mayene diğer Şehir Devletleri'ne göre daha fazla toprağa sahiptir. Mayene üzerinde durduğu ve ana karadan 100 mil açığa uzanan yarımadayı kontrol eder.


Mayene yarımadası Remara Körfezi'nin doğu ve güneydoğu sınırını oluşturur. Yarımada aynı zamanda tehlikeli bir bataklık olan Boğulmuş Topraklar ile ana karadan ayrılmıştır. Bu bataklık büyük orduların geçmesi için uygun olmadığı için Mayene'e savunma sağlar. Şehri denizden kuşatmak da bir o kadar zordur. Kalın duvarları ve zorlu savunma mekanizmalarıyla ele geçirmesi zor bir şehirdir.


Mayene şehri yarımadanın güney ucunda, Fırtınalar Denizi'nde yer alır. Batıdiyarı'nda Shara'ya en yakın şehirdir. Yağbalığı bakımından zengin avlanma alanları Meyene'in doğusunda gizli tutulan ve korunan bir bölgededir. Mayene aynı zamanda Deniz Halkı'na ve Cindaking adasına da yakındır. Shara ve Deniz Halkı ile yapılan ticaret yollarının kesişim noktasında yer alır. Hem bu konumu hem de yağbalığı ticareti konusundaki üstünlüğü Mayene'i zengin ve Tear'ın bünyesine katmak istediği bir hedef yapar. Mayene'in yağbalığından elde edilen yağ zaman zaman Tear'ın zeyitn yağından daha değerli kabul edilir.


Tarih


Mayene Artur Şahinkanadı'nın İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Kuruluş tarihi bilinmemektedir. Moreina eyaletinin bir parçasıydı ve Şahinkanadı'nın ÖY 993 yılında Shara'ya düzenlemeyi planladığı saldırı için ordusunu gönderdiği limanlardan biriydi. Konumundan dolayı Mayene saldırı başlatmak için iyi bir üs olmasının yanında karşı tarafın öç almaya karar verdiğinde saldıracağı ilk yerdi. Ancak Shara'ya planlanan saldırı hiç gerçekleşmedi.


ÖY 994 yılında Şahinkanadı'nın ölümünden sonra Tear bağımsızlığını ilan ederek Mayene dahil Moreina'ya ait bütün toprakların üzerinde hak iddia etti. Tear'ın üzerinde hak iddia ettiği diğer şehirlerde bu iddiaya direniş gösterdi ve Yüzyıl Savaşları sırasında Tear kendini kurtarmak için savaşmakla çok meşgul olduğu için Mayene hakkında endişelenmeye vakti yoktu. ÖY 1004 yılına kadar Mayene hiç bir hak iddiasında bulunmadı.Ancak sonrasında yönetici konsey Şahinkanadı'nın torunu Tyrn sur Paendrag Mashera'nın annesinin öldüğü felaketten sağ çıktığını iddia etti. Onu Mayene'in ilk Lordu olarak kabul ettiler ve bağımsızlıklarını ilan ettiler. Tyrn ÖY 1054 yılında öldü ve yerine kızı Miselle geçti.

Yüzyıl Savaşları'nın sonunda Tear Mayene üzerinde tekrar hak iddia etti. Ancak bu iddia reddedildi. Şehri birçok defa güç kullanarak ele geçirmeye çalışsalar da hep yenilgiye uğradılar. Tear'ın büyüklüğü ve asker sayısı düşünülünce şehri kuşatarak yıldırma yoluyla ele geçirmeyi deneyebilirlerdi. Ancak bunun için bütün askerlerini Mayene'e yönlendirmeleri gerekiyordu ve bu da batı sınırlarını Illian'ın saldırılarına karşı savunmasız bırakacaktı. Bu sebeple Tear kuşatmayla değil hile, casusluk ve şantaj yoluyla sonuca ulaşmaya çalışsa da başarıya ulaşamadı.


YÇ 999 yılında Mayene Başı Berelain sur Paendrag Paeron, Yeniden Doğan Ejder ile bir müttefiklik anlaşması yaparak Ejderin gözetimindeyken Tear'ın Mayene yönetimine el koymayacağına dair kendini güvence altına aldı. Tear Yeniden Doğan Ejder'in gözetiminden uzaklaşıp onun atadığı Darlin Sisnera'nın yönetimine geçince bu anlaşmanın geçerli olup olmadığı bilinmemektedir.


Hükumet ve Tear ile İlişkiler


Mayene Mayene Başı denilen bir leydi ya da lord tarafından yönetilir. Bu miras yoluyla aktarılan bir unvandır. Andor'da olduğu gibi burada da rekabet ve güç gengelerinin değişmesi yoluyla yönetici evin değişmesi mümkündür. Ancak Mayene Başı her zaman kurucu liderin yani Tyrn sur Paendrag Mashera'nın soyundan gelmelidir. İkinciler Meclisi(?) Mayene Başı'na danıimanlık yapar. Aynı zamanda bu meclisteki her üyenin yönetim konusunda ayrı bir görevi vardır. Yönetimde etkisi olan diğer guplar Loncalar ve tüccar gruplarıdır.


Son zamanlarda Mayene'nin Tar Valon ile güçlü ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Tear'ın Aes Sedai'lere duyduğu antipati yüzünden bu ilişki bu zamana kadar gizli kalmıştır. Mayene Başı Aes Sedailerin tavsiyelerini ve bilgeliğini çoğu zaman çok faydalı bulur. Andor'un kız veliahtı gibi Mayene Başı da yönlendirme yeteneği olsun olmasın Aes Sedailerden eğitim alır. Mayene Başı aynı zamanda suikastlardan korunmak için savaş eğitimi de alır. Bu eğitimler onu hem yetenekli hem de tehlikeli bir yönetici yapar.


Mayene Başı'nın temel görevi Mayen'i Tear'dan bağımsız tutmaktur. Mayene'in bağımsızlığının bir nedeni de Mayenelilerin gizli yağbalığı sürülerinin yerini bilmesidir. Balıktan elde edilen yağ Tear, Illian ve Tarabon'un benzer ürünleriye rekabet edebilecek kadar değerlidir.Mayeneli yöneticilerin bağımsızlıklarını korumakta kullandıkları bir diğer yol bükülmüş kızıltaştan bir kapı şeklindeki ter'angrealdir. Bu kapı onları Aelfinn diyarına götürmektedir. Bu kapıdan herkes hayatında bir defa geçebilir. Kapının diğer tarafında üç soru sorma hakları vardır ve bu sorularına doğru cevaplar alırlar. Bu cevaplar Mayeneli yöneticilere bağımsızlıklarını koruma yolunda büyük yardım sağlasa da Halvar adındaki Mayene Başı daha önceden kapıdan geçmesine rağmen kapıyı bir anlaşma karşılığında Tear'a vermiştir. Ancak Meyeneliler bağımsızlıklarını korumak istedikleri için Berelain Yeniden Doğan Ejder ile müttefik olmuştur.

1 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page