top of page

Zaman Çarkı Cairhien

Cairhien (Telaffuz : Kayrihen) üçüncü çağda, Batıdiyarı'nın orta-doğu kısmında büyük bir ülkedir. Cairhien etrafa öğrettiği Daes Dae'mar ile ünlüdür. Daes Dae'mar (Evler Oyunu) evler arasında oynanan karmaşık ve politik bir oyundur.Coğrafya

Cairhien Dünyan'nın Omurgası'na sınırı olan bir ülkedir. Güneiyinde Tear, Kuzeyinde Sınırboyları bulunur. Kardeş Katili'nin Hançeri'nden Erinin Nehrine kadar uzanır. Başkentindeki Tepesiz Kuleler ile ünlüdür.İsim

Ülkenin ismi başkenti Cairhien'den gelir. Başkentin ismi ise Eski Dil'de "Altın Şafağın Tepesi" anlamına gelen Al'cair'rahienallen 'den gelir. Trolloc Savaşları ve Yüzyıl Svaşaları'ndan sonra bu isim Cairhien olarak kısaltılmıştır. Savaşlardan önce bu şehir daha sonradan Tova olan Almoren'in başkentiydi. Yüzyıl Savaşlar'ndan sonra Cairhien Tova'lı yöneticilere başkaldırarak bütün yöneticileri öldürmüştür.


Görünüş ve Gelenekler

Cairhienliler genelde kısa boylu, soluk ten ve koyu saç rengine sahiptir. Dışarıdan bakıldığında oldukça ihtiyatlı insanlardır. Düzen ve kontrole olan aşkları başkentin sokaklarının düzenli yapısından anlaşılabilir.


Bir Cairhienli'nin ihtiyatı bir kenara bıraktığında oldukça şaşırtıcı şeyler olabileceği söylenir. Buna iyi bir örnek


dir. Bu iki günlük kutlamada, her kadın her erkeği ve her erkek her kadını öpebilir; soylular ve sıradan halk sokaklarda hep beraber değişik oranda çıplaklıklarla geziyor olabilir. Bu iki günden sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi hayat devam eder.Moda

Cairhienli bir soylu leydi

Cairhien'li soylular çoğunlukla koyu renklerde giyinmeyi tercih ederler. Bu renkler siyah, koyu mavi veya yeşildir. Bu üst sınıfın koyu renk kıyafetlerinde evlerini sembolize eden renklerde çizgiler bulunur. Çizgilerin fazlalığı giyen kişinin rütbesini belli eder. Hizmetkarlar da hizmet ettikleri evlerin renklerini taşıyan kıyafetler giyer. Ancak hizmetkarların kıyafetlerinde sadece yakalarda ve manşetlerde çizgiler bulunur. Hizmetkarlar arasında da çizgilerin fazlalığı hizmetkarın uzun yıllardır o eve hizmet ettiğini ve kıdemli olduğunu gösterir.


Cairhienli bir subay Lordların ve Leydilerin yakaları ve manşetlerinde çoğunlukla koyu fildişi rengi dantellerden süslemeler bulunur. Leydiler saçlarını özenli şekilde başlarının üzerinde bir kule oluşturacak şekilde toplarlar. Formal bir davete giderken kadınlar eteklerinin altında eteğin kabarık durmasını sağlayan destekli halkalar giyerler. Erkeklerse uzun saçlarının üzerine çan şeklinde ya da düz bir şapka takarlar.


Askeri subayların kıyafetleri de soylularınki gibi koyu renk ve rütbe belli eden çizgilerden oluşur. Saçlarının arkası uzun ancak önleri tıraşlı olur. Shaido Savaşı sırasında komutan pozisyonundaki soylular da çoğunlukla alt tabakada doğan subayların kullandığı bu saç şeklini benimsemiştir.


Sıradan halk kıyafetlerinin renklerini seçerken çok daha gösterişli ve zıt renkler seçer. Evler Oyunu oynayanlara göre daha özgürdürler. Herhangi bir kıyafet zorunluluğu yoktur.Tarih

Cairhien şehrinin haritası Artur Şahinkanadı ve Almoren'den önce On Ulus zamanında bu gün Cairhien'e ait topraklar Tova ve Shandalle tarafından sahiplenilmişti. Konsolidasyon(?) zamanında Şahinkanadı Tova'yı fethettiğinde Tova ve kendi memleketi olan Shandalle'i birleştirerek Cairhien'i kurmuştur. Şahinkanadı'nın ölümünden kısa süre sonra Cairhien'de bir darbe gerçekleşmiş ve imparatorluğun valisi Tova'yı yeniden kurmayı planlayan soylular tarafından görevden indirilmiştir. Bu soylular olayı kutlamak için düzenlenen bir baloda vahşice öldürülmüştür. Aylar süren mücadeleden sonra Lord Matraine Colmcille aradan en güçlü isim olarak çıkmış ve Cairhien'in ilk kralı olarak taç giymiştir. Cairhien bu günkü sınırlarına Yüzyıl Savaşları'nın sonunda ulaşmıştır. Kuzeyde Hardan'ın, güneyde Mar Haddon'un düşmesinden sonra sınırlarını genişletmeye çalışsa da kısa zamanda sınırları eski haline dönmüştür.


Cairhien'in varlığı tesadüfi bir karşılaşmaya bağlıdır. Dünya'nın Kırılışı sırasında bir grup insan Aes Sedai'lerin emanet ettiği hazineleri koruyan Aiel'lere su ve barınak vermiştir. Medeniyetin çoğunun barbarlığa yöneldiği ve barışçıl Aieller'in en çok kötü muamele gören insanlar olduğu bir dönemde yapılan bu iyilik Aiellerin aklında yer etmiştir. Aieller yüzyıllar sonra bu küçük köyün Cairhien'i oluşturan köy olduğunu fark etmişlerdir. YÇ 566 yılında Aieller Cairhienlilere büyük chora ağacı Avendesora'nın bir dalı olan Avendoraldera'nın yanında ağacın yonca şeklindeki yaprağı şeklinde bir sancak taşıdıkları sürece Aiel Kıraçlarından geçiş hakkını hediye etmiştir. İpek Yolu'da bu şekilde doğmuştur.


İpek Yolu


Aiel Kıraçları'ndan geçiş hakkı kazanmalarından sonra Cairhien'liler Shara toprakları ile tanıştılar. Sharalıların ipekleri ve diğer ender ürünleri daha önceleri sadece Deniz Halkı ile yapılan ticaret yoluyla elde edilebiliyordu. Shara'lıların sinirli ve ahlaksız pazarlık anlayışına sahip insanlar olduğu bilinirdi anca Cairien'lilerin şansı yaver gitmiş ve ticaret yoluyla ülkeleri zengin ve önemli bir konuma gelmiştir.


Laman'ın Gururu


Laman Damodred Cairhien'in Güneş Tahtı'nı YÇ 965 yılında aldı ve hemen sonrasında Andor'la sürekli başlayıp biten bir savaş başladı. Yeğeni Taringail'in Andor'un kız veliahtı ile evlenmesi de bu kanlı savaşa bir son veremedi. Çünkü zamanla Damodred Evi'nin iki ulusu da yönetmek istediği ortaya çıktı. Kral Laman kendi ülkesinde de devam eden savaşa karşı büyük bir muhalefete maruz kalmaya başladı ve kendine daha önce görülmemiş güzellikte bir taht yapmak için Avendoraldera'yı kestirdi. Bu küçük olay ise Aiel Savaşı'nı tetiklemiştir.


Aiel Savaşı


Aiel klanları Kral Laman'ın yaptığı şeyi duyunca şaşırmış ve öfkelenmiştir. Taardad'ın karizmatik şefi Janduin dört kılanın liderliğini yaparak onlarla beraber Dünya'nın Omurgası'nı geçerek Laman Ağaçkatili'ni avlamak için yola çıkmıştır. Cairhien yakılıp yıkılıyordu ve Laman canını korumak için kaçıyordu. "Barbar Aiel"lerin topraklarını yağmalaması ve talan etmesi karşısında Batıdiyarı'nın ulusları Büyük İttifak'ı oluşturmuştur. Aiellerle savaşın nihayet lehlerine döndüğü Kanlı Kar Savaşı'nın yapıldığı Tar Valon'a kadar savaşmışlardır. Ancak gerçekte Aieller sonunda Laman'ı idam etmeyi başarmış ve adaleti sağladıklarını düşünerek geri çekilmeye başlamışlardır. Bazı gruplar "geri çekilen" Aielleri kovalamaya çalışsa da kimse onları Omurga'nın ötesine kadar takip etmemiştir.


Yeniden KuruluşSavaştan sonra tabii ki İpek Yolu kapanmıştır. Cairhien'liler Aieller tarafından yeminbozanlar ve ağaçkatilleri olarak anılmaktadır. Ticaretin bitmesiyle Cairhien'in zenginliği neredeyse hemen bitmiştir. Aiellerinden geri dönmesinden korkan halk doğudaki toprakları terk etmiş verimli arazilerde tarım yapılmayınca neredeyse bir kıtlık baş göstermiştir. Beyaz Kule Salonu Aes Sedai olarak yetiştikten sonra Moiraine Damodred'i Güneş Taht'a geçirmeyi amaçlasa da Riatin Evi'nden Galldrian tahta geçmeyi başarmış şehri ve tepesiz kuleleri yeniden yapmaya başlamıştır. Ticaret gelirlerinin azalması Ogier'lere ve insan duvarcılara ödeme yapmasını olanaksız kıldığı için işler durmuştur.


Güncel Olaylar

Kral Galldrian'ın Damodred Evi'yle olan rekabeti asla durulmamıştır. Ancak Damodred Evi de eski gücünü geri kazanmak için sürekli planlar yaparak gizli işler çevirmektedir. Bu olaylar zinciri sadece Daes Dae'mar'ın sebep olabileceği şekilde Kral Galldrian'ın ölümü ve Önkapı'nın yıkılması ile sonuçlanmıştı. Bazıları kralın adamları tarafından öldürülen sevgilisi Dena'nın intikamını almak için Kralı Thom Merrilin'in öldürdüğünden şüphelenmiştir. İkinci bir kralın ölümü ülkeyi bir iç savaşa sürüklemiş ve daha da yoksullaşmasına sebep olmuştur.


Cairhien'in bu durumu Yeniden Doğan Ejder'den ve ona bağlı Aiellerden kaçan Shaido Aieller Ejderduvarı'nı geçene kadar sürmüştür. Yeni bir Aiel savaşı Caierihenlilere dünyanın ve bildikleri her şeyin sonu gibi gözükmüştür.


Ancak Rand Shaido Aieller'i birkaç günde mağlup ederek şehrin kontrolünü ele geçirmiştir. Tear'dan tahıl getirerek halkın açlıktan kurtulmasını sağlamıştır. Babası Taringail Damodred tarafından tahtın varisi olan Elayne Trakand'ı ise tahta geçirmeyi düşünmüştür. Caemlyn'i ele geçirdikten sonra Rand Cairhien'i Mayene Başı Berelain sur Paendrag Paeron ve Taardad Aiel klanının şefi Rhuarc'ın ortak yönetimine bırakmıştır. Berelain'in yöneticiliği YÇ 999 yılında Colavaere Saighan'in Rand'in yokluğunda tahtı ele geçirmeye çalışmasıyla sarsılmıştır. Rand döndüğünde Colavaere'nin bütün unvanlarını ve topraklarını geri almıştır ve bu olay Colavaere'in intihar etmesiyle sonuçlanmıştır.


Güneş Sarayı'nın çeyerği Corlan Dashiva, Manel Rochaid ve Charl Gedwyn tarafondan Rand'e düzenlenen suikast sırasında harap olmuştur. Bu olay Rand'in saklanmasına sebep olmuştur ve yokluğunda Cairhien'e yönetici olarak Dobraine Taborwin'i atamıştır. Dobraine'in Arad Doman'a gitmesiyle yönetimi Ejder'e bağlı iki Aes Sedai, Sashalle ve Samitsu devralmıştır.

Elayne Andor'daki otoritesini sağlamlaştırınca Güneş Tahtını'da almak için planlar yapmaya başlamıştır. Cairhien'de bulunan en güçlü iki tarafsız lord olan Bertome Saighan ve Lostrum Aesnan'ın desteğini kendisine çekmeye çalışmaktadır. Bunların dışında Elayne Ailil Riatin, Alaine veDoressin Chuliandred, Amondrid ve Belevaere Osiellin, Lord ve Lady Hamarashle, ve Lord Mavabwin'in de desteğini almaya çalışmaktadır. Bu desteği kaznamka için de onlara Andor'da toprak teklif etmektedir. Bunun sonucunda hem Bertome hem de Lostrum'un desteğini kazanır ve onlarla birlikte Güneş Sarayına giderek Güneş Tahtını ele geçirir. Sonrasında Cairhien'lilere Merrilor Meydanı'na ilerlemeleri için hazırlanmaları emrini verir.


Şehirler

  • Cairhien (başkent)

  • Eianrod

  • Jurene

  • Maerone

  • Morelle

  • Selean

  • Taien

  • Tremonsien

1 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

留言


bottom of page