top of page

One Piece Hakkında Her Şey

apps.22475.68417643288595839.fb540a6c-b47d-41aa-b827-6c0a02fb35c6.jpg

One Piece Dünyası, serinin ana işlendiği yerdir. Sayı 392'de Chara'nın Bilge Ağacı içerisinde One Piece Dünyası'nın, içlerinden biri yörüngesinde başka bir gezegen içeren, 6 uyduya veya küçük gezegene sahip dünya merkezli bir sistem üzerine oluşturulmuştur. Tabi bu küçük gezegenlerin kimisinde kendi ayları da bulunmaktadır.​

Bu model üzerine inşa edilmiş olan dünya, güneşe göre 24-25 derece eğik olarak konumlandırılmıştır. 

İlk olarak hikayenin yer aldığı zamandan bahsetmek gerekir. One Piece'in korsam macerası işlemesinden dolayı, hikayede anlatılan çağ ve gerçek tarihteki koloni zamanlarını çağrıştırmaktadır. Tabi ki bir çok farklılıklar içerse de birbirleri ile kabaca bu şekilde kıyaslamak doğru olur.

One Piece dünyasında, herkesin içerisinde bulunduğu üç ayrı çevre yer almaktadır. İlki One Piece dünyasının çoğunu kaplayan Mavi Deniz , ikincisi adının da belirttiği gibi gökte bulunan gökyüzü okyanusu, üçüncüsü ise şimdiye kadar resmi bir isim verilmemiş olsa da Balıkadam Adası altındaki okyanus zeminidir.

One Piece Dünyası'nda, herkesin içerisinde bulunduğu üç ayrı çevre yer almaktadır. İlki olarak One Piece Dünyası'nın çoğunu kaplayan Mavi Deniz, ikincisi adının da belirttiği gibi gökte bulunan gökyüzü okyanusu, üçüncüsü ise şimdiye kadar resmi bir isim verilmemiş olsa da Balıkadam Adası altındaki Okyanus zeminidir.

One Piece Anime    Dünyası

     HAKKINDA

 • Coğrafya ve İklim

 • Büyük Hat

 • Sakin Kemer

 • Deniz Tabanı

 • Gökyüzü Okyanusu

     TARİH

 • Geçmiş

 • Zaman Atlaması Öncesi

 • Zaman Atlaması Sonrası

     TARİH VE KÜLTÜR

 • Dil

 • Devlet

 • Din

 • Diğer Şeyler

bottom of page