top of page
arya kıtası.jpg

Taras

Ulusların en az nüfuslu olanıdır. Ancak dağlık toprakları da en gizemli olanıdır. En az deniz altının bilinmezliği gibi dağlık arazisinin de bir o kadar bilinmediği yanları vardır.

Ana Diyar üzerindeki en ilginç yaratıklar da burada bulunur. Kulaktan dolma da olsa kanatlı mistik yaratıkların varlığı hala bu topraklarda yaşadığı söylenir. 

Dağınık bir yaşam seçerler. Doğu topraklarında daha sık olsa da çoğunlukla maden işçiliği için dağların iç kısımlarında yaşarlar. 

Savaşmaktan çok maden işçiliğinden hoşlanırlar. Ancak savaşmaları gerekirse üç kişiden daha güçlü olabilecek fiziki güçleri bulunur. Savaşı sevmedikleri için bir sancak da bulundurmazlar. Erkeklerin sağ ellerinin dış kısmında, kadınların sol ellerinin dış kısmında iki başlı çekiç armalı dövmeleri bulunur.

Güneş görmedikleri için dağ içlerinde gece gündüz madencilikle uğraşmalarından dolayı kısa boylu ve bodurdurlar.

Madenlere yakın tepelik arazilerdeki toprak birikimlerinin olduğu yerlerde tarım yapmak zorunda kalırlar. Diyarın bilindik en yüksek ikinci zirvesi buradadır. 

Dağlardan fışkıran su kaynaklarıyla ilginç nehirler oluşur. Karlı dağlar ve engebeli arazi çoğunlukla geçit vermez.

Taras Soyu

1
2
bottom of page