top of page
arya kıtası.jpg

Medeniyetin Ana Diyar'a terk edildiği Anya kıtasında denge ve barışın sürdüğü dönemler çok geride kalmıştı. Bir arada yaşayamayan soyların kıtanın farklı yerlerine dağılıp barış içinde yaşayacaklarına söz vererek sürdürdükleri yaşamları çok geçmeden kin, nefret ve ölümle son buldu. 9 soyun kıtaya dağıldığı ve yıllarca süren yıkım getiren savaşlar sonucunda soyların sınırları değişti. Hakimiyetleri oldukları alan dışına çıkmaları yasaklandı. 

Yıllar bu şekilde geçerken 9 soy tekrar bir araya geldi. Yıkım getiren savaş sonrası birleşti ve Uluslar Birliği kuruldu. Ancak herkes, tüm soylar çok değişmişti. Geçmiş geçmişte kalmıştı, ama artık hiçbirinin aynı hedefi, aynı çıkarı ya da aynı yaşam tarzı yoktu. 

Birliğin kaderi tehlikedeydi. Ana Diyar'ın kaderi tehlikedeydi. Artık hiçbir şey kendi haline bırakılmayacak derecede önemliydi. Hiçbir şey eskiyi geri getirmeyecekti. Artık dilekler geleceğe değil eskiye adanacaktı.

Fantastik Diyarlar Hikayeleri

Fantastik Diyarlar
Evreni

Anya Gezegeni

Ana Diyar'ın 9 Ulusu

En-Yamara İmparatorluğu

1
2

Fantastik Diyarlar Evreni

bottom of page